Årsmöte 12.9.2019

Svensk Reumatologisk Förening kallar härmed alla ordinarie medlemmar till årsmöte torsdagen den 12 september kl. 17–18 på Lugnetkyrkan konferens i Falun.

Preliminär agenda:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötesordning
§ 3 Ekonomi
§ 4 Val av styrelse
§ 5 Val av revisorer
§ 6 Val av valberedning
§ 7 Ny medlems- och organisationsstruktur i SLS – 2 bilagor
§ 8 Ändring av stadgar – 5 bilagor
§ 9 SRQ och ARTIS
§ 10 Utbildningsfrågor och Utvecklingsdagen 2019
§ 11 Post-ACR 2019
§ 12 Riktlinjedagen 2020
§ 13 Almedalen 2019 och 2020
§ 14 Reumadagarna 2020
§ 15 RUCh
§ 16 Nationella kunskapsstyrningen
§ 17 Utmärkelser
§ 18 Avtacknings av avgående styrelseledamot
§ 19 Nästa möte

Bilagor

Välj kategori:
    SRF:s Årsmöte 2019

    Plats: Lugnetkyrkan konferens i Falun

    Tid: 12.9.2019 kl. 17–18

    Kallade: ordinarie medlemmar i SRF