Bastjänstgöring för läkare införs den 1 juli 2021

Under gårdagen gick Socialdepartementet ut med ett pressmeddelande om att bastjänstgöring för läkare införs den 1 juli 2021. Lagändringen skulle ha trätt i kraft redan 2020, men på grund av Corona-pandemin fick det lov att skjutas fram.

Nu tar vi nästa steg genom att besluta om det konkreta regelverket, säger socialminister Lena Hallengren.

I samband med att läkarutbildningen från och med juli 2021 förlängs med en termin till sex år och görs legitimationsgrundande kommer allmäntjänstgöringen (AT) att tas bort. Nu kommer läkare istället genomgå en inledande tjänstgöringsdel som benämns bastjänstgöring (BT). Syftet är att modernisera utbildningen och möjliggöra att fler läkare kan bli specialister snabbare än idag. Ett annat viktigt syfte är att alla läkare som specialistutbildar sig ska få en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Ett antal övergångsbestämmelser kommer gälla för de läkare som utbildat sig enligt gällande regelverk. Den som har gått den nuvarande läkarutbildningen och gjort AT, ska kunna välja att gå nuvarande ST-utbildningen eller den nya som inkluderar bastjänstgöring. Detsamma gäller för den som har fått ett beslut om att göra AT för att få legitimation.

Förordningar publiceras på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se i regel en dag efter att beslutet är fattat.