Nyheter: Nyhet

Ny ”app” för Riktlinjer och rekommendationer

Nu finns ”Riktlinjer och rekommendationer” i en ny ”app”, som gör dom mer lättanvända och bättre hanterbara på t.ex. smartphone eller läsplatta. Gå gärna in på https://riktlinjer.svenskreumatologi.se/ och se de nya versionerna.

Debattartikel i Dagens Medicin om vad som bör prioriteras inom vården

Ordförande för Svenska Läkaresällskapet samt ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar skriver om de områden som nya beslutsfattare bör fokusera på för att åtgärda några av problemen i hälso-och sjukvården. Läs debatartikel här: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/halso-och-sjukvarden-ar-hart-anstrangd-hog-tid-att-beslutsfattarna-lyssnar/  

Internationella Reumatikerdagen

12 oktober är internationella Reumatikerdagen. Dagen syftar till att uppmärksamma och öka kunskapen om reumatiska sjukdomar. På Svensk Reumatologisk Förening hemsida kan du läsa avhandlingar, ta del av behandlingsriktlinjer samt inhämta information via vårt kalendarium som innehåller flertalet arrangemang som... Läs mer

Nytt faktureringssystem för medlemmar som inte också är medlemmar i SLF

Medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening har efterfrågat ett enklare sätt att betala årsavgiften. Under innevarande år har vi därför infört ett nytt faktureringssystem genom företaget FINQR. Vi hoppas att det ska vara enklare, men också att det ska vara säkrare... Läs mer

Kliniska fortbildningsdagarna 24-25/3

Äntligen kan vi meddela att Kliniska fortbildningsdagarna kommer att hållas i vackra Örebro, 24-25/3- 2022. Skriv in datumet i era kalendrar, mer information kommer snart.

Reumadagarna Stockholm blir eReumadagarna Stockholm 2021!

Beslutet är nu fattat och vi kan ge ett säkert och klart besked i denna tid när så mycket är osäkert – Reumadagarna Stockholm 2021 blir helt digitala och websända. Programmet har justerats för att bättre passa det digitala formatet... Läs mer

Stig Thune ansökningsomgång är nu öppen för 2021

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status.... Läs mer

Nyheter från SCR

Arrangörerna för SCR 2021 i Ålesund, Norge planerar att genomföra en fysisk kongress. Däremot har de även beslutat sig för att sända alla föreläsningar live. Förhoppningen är att det ska möjliggöra att fler utanför Norge kan registrera sig. De skjuter... Läs mer

Sista datum för SCR abstractinlämning skjuts fram

Arrangörerna för Scandinavian Congress of Rheumatology som hålls i Ålesund 1-4 september 2021 har informerat om att abstractinlämningen för kongressen har skjutits fram. Det nya datumet för inlämning är 15 april. Lämna in ditt abstract genom att besöka SCR 2021... Läs mer

Nya uppdaterade riktlinjer/rekommendationer för 2021

Nu har riktlinjerna/rekommendationerna reviderats och uppdaterats för 2021. Detta efter att ha genomgått en lång arbetsprocess med både granskning av såväl Professorskollegiet som våra medlemmar under vår Riktlinjedag som hölls i januari. Du kan läsa dem på vår hemsida genom... Läs mer