Nyheter: Patientinformation

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-05-24)

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en... Läs mer

Patientmaterial – levnadsvanor för patienter med reumatisk sjukdom

LIR-gruppen har tagit fram evidensbaserade informationsfoldrar för de fyra levnadsvanorna som vänder sig till patienter med reumatisk sjukdom. Klicka här för att komma till patientmaterialet.