Nyheter: Patientinformation

Patientmaterial – levnadsvanor för patienter med reumatisk sjukdom

LIR-gruppen har tagit fram evidensbaserade informationsfoldrar för de fyra levnadsvanorna som vänder sig till patienter med reumatisk sjukdom. Klicka här för att komma till patientmaterialet.