Nyheter: Patientinformation

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-09-30)

Forskningsaktiviteten har varit hög under corona-pandemin och bland reumatologer världen över görs en noggrann uppföljning avseende risker för svår sjukdom hos patienter med reumatisk sjukdom och behandling med immunsuppressiva läkemedel, t ex biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. Den tidigare... Läs mer

Patientmaterial – levnadsvanor för patienter med reumatisk sjukdom

LIR-gruppen har tagit fram evidensbaserade informationsfoldrar för de fyra levnadsvanorna som vänder sig till patienter med reumatisk sjukdom. Klicka här för att komma till patientmaterialet.