Nyheter: Pressmeddelande

Studie från COVID-19 Global Rheumatology Alliance nu publicerad. Pressmeddelande från EULAR.

Study on COVID-19 in the Context of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Provides Reassurance to Patients on Immunosuppressive Medications Kilchberg/Switzerland: Different groups of drugs are used for the treatment of rheumatic conditions. They are intended to suppress the rogue immune system... Läs mer

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020: 15 miljoner kronor till forskning om akuta inflammatoriska hjärtsjukdomar hos barn

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag tilldelas i år professor Marie Wahren-Herlenius vid Karolinska Institutet och hennes forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar. Genom kliniska och experimentella studier ska forskargruppen kartlägga mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår... Läs mer

Region Stockholm ger klartecken för vårdval reumatologi

Vårdval Stockholm Trots protester från patientorganisationer, reumatologer och forskare röstade Region Stockholm i förra veckan för att införa vårdval reumatologi. Bland de aktiva i protesten är Reumatikerförbundet, som innan beslutet skrev: Få politiska förslag påverkar tillgången till reumatologisk vård i... Läs mer

Rösta nej till vårdval reumatologi – igen!

Vårdval Stockholm Reumatikerförbundet, tillsammans med Svensk Reumatologisk förening skickar ut pressmeddelandet: Drygt två år efter den förra omröstningen i regionfullmäktige väntas Region Stockholm ta ett nytt beslut om vårdval reumatologi i november i år. Den här gången har den blågröna... Läs mer