Nyheter: Rekommendationer

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-05-24)

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en... Läs mer

Vårdförlopp reumatoid artrit ute på remiss

Sju vårdförlopp är nu klara för remiss, däribland vårdförlopp reumatoid artrit. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter till... Läs mer