Nyheter: Rekommendationer

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-09-30)

Forskningsaktiviteten har varit hög under corona-pandemin och bland reumatologer världen över görs en noggrann uppföljning avseende risker för svår sjukdom hos patienter med reumatisk sjukdom och behandling med immunsuppressiva läkemedel, t ex biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. Den tidigare... Läs mer

Rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer

Tidigare i år släpptes en ny rekommentation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer. Den ersatte då den tidigare behandlingsrekommendationen från 2007. Läsa hela rekommendationen.

Vårdförlopp reumatoid artrit ute på remiss

Sju vårdförlopp är nu klara för remiss, däribland vårdförlopp reumatoid artrit. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter till... Läs mer