Nyheter: Stipendier

Reumatikerförbundet utlyser vårdforskningsstipendium

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Forskningspartner i projektet är... Läs mer

Deadline för abstracts och stipendier förlängs till 1 maj

Deadlinen för att skicka in abstract till Reumadagarna har förlängts till 1 maj. Här kan du skicka in ditt abstract. De bästa abstracten belönas med ett pris! Programmet för Reumadagarna hittar du här och övrig information om konferensen på Reumadagarna.se. Också deadlinen för att ansöka om SRF:s stipendier... Läs mer

SRF:s resestipendier utlyses

Nu kan du ansöka om SRF:s resestipendier. I år har maximisumman höjts till 17 000 kronor. Totalt delas sex resestipendier ut. Resestipendierna riktar sig till reumatologer, undantaget professorer och verksamhetschefer, och kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening.... Läs mer

Utlysning av SRF:s och Reumatikerförbundets stipendier

SRF och Reumatikerförbundet har öppnat stipendieansökan för våren. Följande stipendier finns utlysta under stipendiefliken på hemsidan: AbbVies stipendium till Andrzej Tarkowskis minne 150 000 kr Deadline 17 april Lillys Reumatologistipendium 100 000 kronor Deadline 17 april Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium... Läs mer

Utlysning av Reumatikerförbundets stipendier

Nu kan du ansöka om både Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium 2019 (25 000 kr) och Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne (150 000 kr). Sista ansökningsdag till vårdforskningsstipendiet är 5 april och till Nanna Svartz-stipendiet 30... Läs mer