Debattartikel: ”Starkt motstånd mot vårdval reumatologi”

Vårdval Stockholm
Debattartikel i Dagens Medicin; Lotta Håkansson, Cecilia Carlens, Per-Johan Jakobsson och Monica Rosenblom.

Vi ifrågasätter behovet av en omorganisering av reumatikervården från prioritering av patienter med störst behov till dem där vårdvalsenheter har möjlighet att göra störst förtjänst. Vi anser också att ett beslut om att införa vårdval reumatologi riskerar att förstöra möjligheterna att bedriva den forskning och utbildning som behövs för att framtidens sjuka ska få god vård.

Läs hela debattartikeln här