Debattartikel i Dagens Medicin om vad som bör prioriteras inom vården

Ordförande för Svenska Läkaresällskapet samt ordförandena för 56 av SLS kliniskt verksamma föreningar skriver om de områden som nya beslutsfattare bör fokusera på för att åtgärda några av problemen i hälso-och sjukvården.

Läs debatartikel här: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/halso-och-sjukvarden-ar-hart-anstrangd-hog-tid-att-beslutsfattarna-lyssnar/