EULAR-rekommendationer för antifosfolipidsyndrom hos vuxna

EULAR har publicerat behandlingsrekommendationer för antifosfolipidsyndrom hos vuxna. De evidensbaserade rekommendationerna för förebyggande och behandling av sjukdomen har utarbetats för att fungera som vägledning och förbättra kvaliteten på vården och därmed patienternas mående.

Rekommendationerna grundar sig på en systematisk granskning av existerande forskning och expertutlåtanden. Du hittar en översikt av rekommendationerna här och rekommendationerna i sin helhet här.