Facit till Ur vardagen 3 – 2020

Kvinna 63 år
MR-bilden visade inflammatorisk myokardit av icke-ischemisk natur. Nodulerna bedömdes vara antigen trombi sekundära till hypokinesi eller reumatoida noduli. Patienten genomick en extensiv utredning avseende infektiösa orsaker till myokardit (inklusive virus och bakterier, och mycket ovanliga orsaker såsom Coxiella burnetii) som var negativ. Patienten sattes in på hjärtsviktsbehandling och lågmolekulärt heparin.
Med tanke på att patienten hade en aktiv reumatoid artrit med flera negativa prediktorer (seropositivitet, erosivitet, hög sjukdomsaktivitet) är risken hög för utveckling av extraartikulära manifestationer. Dessutom fick patienten DMARD-behandling först 3 år efter sjukdomsdebuten. Ovanstående observationer gav upphov till stark misstanke om RA-orsakad myokardit och intrakardiella reumatoida noduli. Hjärtbiopsi som skulle kunna bekräfta diagnosen kunde dessvärre inte genomföras.
Patienten fick behandling med 16 mg metylprednisolon, rituximab 1000 mg x 2 och högre dos metotrexat (20 mg/vecka). Kontroll med hjärt-EKO 1 vecka efter insatt behandling visade signifikant minskning av noduli, och kontroll-MR hjärta 1 månad senare visade total regress av ödem och noduli, men kvarstående fibros med nedsatt kammarmotilitet bilateralt.

Katerina Chatzidionysiou
Reumatologen,
Karolinska Universitetssjukhuset