Facit till Ur vardagen 5 – 2018

  1. Differentialdiagnoser: Gikt komplicerad med septiskartrit. Endokardit till följd av stafylokocksepsis där fotleden med osteosyntesmaterial var källan till infektionen. Septiska embolier till CNS.
  2. Akut hjärteko TEE visar misstänkt 1,5×1,5 cm slängande vegetation på mitralis med klaffinsufficiens grad 3/3.
  3. Patienten genomgår först i början av augusti 2018 borttagning av osteosyntesmaterialet från höger fotled. Dagen efter excision av infekterad mitralisklaff och implantation av biologisk klaffprotes.


Uratkristaller i ledvätska (ljusmikroskopi).

 


Dubbelkontur (ultraljud).

 

Diskussion

  • Tänk alltid på infektion vid akut monoartrit.
  • Giktartrit utan bevisade uratkristaller i ledvätskan eller typiska ultraljudsfynd som dubbelkontur kan rimligen inte vara giktartrit, även vid höga uratnivåer.
  • Det var tur att hon inte fick trombolys i samband med CVL-symtom när DT-hjärna inte visade någon blödning.
  • Ska hon ha bisfosfonat trots normal bentäthetsmätning? Kom ihåg FRAX. Med facit i hand så borde hon ha fått bisfosfonatbehandling efter den andra lågenergifrakturen.