Professorskollegiet

SRF:s professorskollegium bildades den 1 januari 2005 på initiativ av SRF:s styrelse och dess dåvarande ordförande Tomas Bremell. Kollegiets första möte hölls i samband med vårmötet den 21 april 2005 i Tylösand.

Kollegiet sammanträder två gånger årligen, dessutom hålls ett antal telefonkonferenser. Sammankallande (ordförande) väljs inom kollegiet för ett år i taget. Vid mötena deltar även styrelsens ordförande och vetenskapliga sekreterare.

SRF:s styrelse har utarbetat följande kriterier för medlemskap i kollegiet:

-Medlem i SRF
-Specialist i reumatologi
-Professor i reumatologi eller närliggande forskningsområde
-Aktivt verksam vid en klinik som bedriver reumatologisk vård

Person som uppfyller ovan kriterier kontaktar ordförande i Professorskollegiet för medlemskap

Professorskollegiets huvudsakliga uppgifter är att på uppdrag av föreningens styrelse:

-Verka för samordning och stöd för reumatologisk forskning och forskarutbildning i Sverige
-Verka för en god och rimligt likartad grundutbildning i reumatologi på studentnivå över landet
-Bistå i frågor som rör utformning av specialistutbildningen i reumatologi
-Bistå med synpunkter vid framtagande av medicinska riktlinjer i föreningens regi
-Bedöma abstrakt till Reumadagarna
-Bistå vid bedömning av ansökningar om priser och stipendier
-Bistå med synpunkter i frågor där styrelsen fungerar som remissinstans
-Bistå styrelsen i strategifrågor av övergripande karaktär

Debattartikel i Läkartidningen nr 1-2 2012: ”Reumatologisk forskning med försöksdjur är viktig för våra patienter”

 

Läs mer