Kunskapsdokument om reumatologiska manifestationer som biverkan av behandling vid malign sjukdom med immuncheckpoint-inhibitorer (ICPi)

Arbetsgruppens syfte

Att arbeta med fortsatt uppdatering av kunskapsdokument framtaget till riktlinjedagen 2020 på uppdrag av SRF.  Att när tillräcklig evidens finns utveckla kunskapsdokumentet till rekommendationer eller riktlinjer i samråd med onkologspecialister spridda över landet.

Arbetsgruppens dokument

Välj kategori: