Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning ta fram riktlinjer och rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning, baserat på vetenskaplig evidens både systematiska översikter, RCT, och andra relevanta studier.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Karin Hellgren, Stockholmsregionen (ordförande)

  Kalliopi Stasinopoulou, Västra Götaland-regionen

  Evy Björnehall, Norra regionen

  Efthymia Sidiropoulou, Uppsala-Örebro-regionen

  Muna Saleh, Sydöstra regionen

  Carmen Roseman, Södra regionen

   

  Sidansvarig: Milad Rizk