Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning ta fram riktlinjer och rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning, baserat på vetenskaplig evidens både systematiska översikter, RCT, och andra relevanta studier.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Evy Björnehall, Norra regionen (ordförande)

  Marie Fischer, Stockholmsregionen

  Kalliopi Stasinopoulou, Västra Götaland-regionen

  Vakant, Uppsala-Örebro-regionen

  Muna Saleh, Sydöstra regionen

  Carmen Roseman, Södra regionen

   

  Sidansvarig: Milad Rizk