Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning ta fram riktlinjer och rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning, baserat på vetenskaplig evidens både systematiska översikter, RCT, och andra relevanta studier.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Karin Hellgren, Stockholmsregionen (ordförande)

  Tomas Zweig, Stockholmsregionen

  Kalliopi Stasinopoulou, Västra Götaland-regionen

  Evy Björnehall, Norra regionen

  Efthymia Sidiropoulou, Uppsala-Örebro-regionen

  Claudia Jacobs, Sydöstra regionen

  Carmen Roseman, Södra regionen

   

  Sidansvarig: Milad Rizk