Rekommendationer om läkemedelsbehandling vid myosit

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning sammanställa och årligen redovisa uppdaterade och evidensbaserade rekommendationer för läkemedelsbehandling vid myosit.

ARBETSGRUPPENS MEDLEMMAR

Ingrid Lundberg, Stockholms sjukvårdsregion (ordförande)

Tao Jin, Västra sjukvårdsregionen

Elisabeth Skoglund, Sjukvårdsregion Mellansverige (Uppsala-Örebro)

Jehns Christian Martineus, Södra sjukvårdsregionen

Bengt Wahlin, Norra sjukvårdsregionen

Danijel O Rourke, Sydöstra sjukvårdsregionen

Sidansvarig: Milad Rizk