Rekommendationer om läkemedelsbehandling vid systemisk skleros

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning ta fram rekommendationer för läkemedelsbehandling vid systemisk skleros.

ARBETSGRUPPENS MEDLEMMAR

Dirk Wuttge, Södra regionen (ordförande)

Johanna Nordström, Uppsala-Örebro-regionen

Egidija Sakiniene, Västra Götaland-regionen

Karina Gheorge, Stockholmsregionen

Vakant, Norra regionen

Vakant, Sydöstra regionen

Sidansvarig: Milad Rizk