Riktlinjer för läkemedelsbehandling av SLE

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av SLE.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Christopher Sjöwall, Sydöstra regionen (ordförande)

  Anders Bengtsson, Södra regionen

  Iva Gunnarsson, Stockholmsregionen

  Elisabet Svenungsson, Stockholmsregionen

  Lars Rönnblom, Uppsala-Örebro-regionen

  Vakant, Norra regionen

  Anna Rudin, Västra Götaland-regionen

  Sidansvarig: Milad Rizk