Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit

Arbetsgruppens syfte

Att utarbeta utkast till uppdatering av SRF:s riktlinjer för läkemedelsbehandling vid RA, att inhämta synpunkter på dessa vid remissrundor och på riktlinjedagen, samt att förelägga styrelsen förslag till nya riktlinjer.

Arbetsgruppens riktlinjer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Carl Turesson, Södra regionen (ordförande)

  Anna Svärd, Uppsala-Örebro-regionen

  Inger Gjertsson, Västra Götaland-regionen

  Jon Lampa, Stockholmsregionen

  Alf Kastbom, Sydöstra regionen

  Vakant, Norra regionen

  Sidansvarig: Milad Rizk