Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för behandling av kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Anna Södergren, Norra regionen (ordförande)

  Elisabet Svenungsson, Stockholmsregionen

  Carl Turesson, Södra regionen

  Jan Bjersing, Västra Götaland-regionen

  Dag Leonard, Uppsala-Örebro-regionen

  Vakant, Sydöstra regionen

  Sidansvarig: Milad Rizk