Riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Karin Bengtsson, Västra Götaland-regionen (ordförande)

  Karin Bolin, Uppsala-Örebro-regionen

  Meliha C. Kapetanovic, Södra regionen

  Francesca Faustini, Stockholmsregionen

  Vakant, Norra regionen

  Johanna Sundbaum, Norra regionen

  Sidansvarig: Milad Rizk