Riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom

Arbetsgruppens syfte

Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning uppdatera, sammanställa och årligen redovisa evidensbaserade riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Eva Baecklund, Uppsala-Örebro-regionen (ordförande)

  Meliha C. Kapetanovic, Södra regionen

  Karin Bengtsson, Västra Götaland-regionen

  Francesca Faustini, Stockholmsregionen

  Lena Innala, Norra regionen

  Kristina Wiberg, Norra regionen

  Sidansvarig: Milad Rizk