Riktlinjer för behandling av jättecellsarterit

Arbetsgruppens syfte

Arbetsgruppens första uppdrag är att utarbeta rekommendationer och riktlinjer för behandling av jättecellsarterit och storkärlsvaskuliter.

Arbetsgruppens rekommendationer

  Arbetsgruppens medlemmar

  Ann Knight, Uppsala-Örebro-regionen (ordförande)

  Carl Turesson, Södra regionen

  Vakant, Södra regionen

  Karolina Larsson, Västra Götaland-regionen

  Ola Börjesson, Stockholmsregionen

  Sidansvarig: Milad Rizk