Riktlinjer för behandling av jättecellsarterit

Arbetsgruppens syfte

Arbetsgruppens första uppdrag är att utarbeta rekommendationer och riktlinjer för behandling av jättecellsarterit och storkärlsvaskuliter.

Arbetsgruppens rekommendationer

    Arbetsgruppens medlemmar

    Ann Knight, Uppsala-Örebro-regionen (ordförande)

    Carl Turesson, Södra regionen

    Aladdin Mohammad, Södra regionen

    Karolina Larsson, Västra Götaland-regionen

    Ola Börjesson, Stockholmsregionen

    Sidansvarig: Milad Rizk