Intressegrupper

Intressegrupper har ett gemensamt intresseområde utifrån ett forsknings-, utbildnings- eller utvecklingsuppdrag. Regional förankring en fördel, men inget krav.

Professorskollegiet

Verksamhetsföreträdargruppen