REUGRA – REUmatiska sjukdomar och GRAviditet

Studiegruppens syfte

Studiegrupp för att, för svensk reumatologi, i samarbete med obstetrik, bevaka kunskapsområdet omfattande samtidig reumatisk sjukdom och graviditet samt skapa forum för överenskommelser och vetenskapliga diskussioner. Gruppen bildades 2010.