Reumatologisk bilddiagnostik

Dokument

  Studiegruppens medlemmar

  Michael Ziegelasch, ordförande, Linköping

  Maria Lindblom, Linköping

  Helena Forsblad, Sahlgrenska

  Ylva Aurell, Sahlgrenska

  Anna Deminger, Sahlgrenska

  Karolina Schultz, Sahlgrenska

  Kristina Forslind, Helsingborg

  Johan Back, Uppsala

  Ewa Berglin, Umeå

  Stefan Engstrand, Umeå

  Mats Geijer, Lund

  Hamed Rezaei, Karolinska

  Erik af Klint, Karolinska

  Per Larsson, Karolinska

  Sofia Exarchou, Malmö

  Elke Theander, Malmö

  Marek Kowalewski, Kalmar

  Agnes Martonne, Gävle

  Maria Söderlin, Karlskrona

  Sidansvarig: Milad Rizk