Reumatologseniorerna

Reumatologseniorerna är en intressegrupp inom Svensk Reumatologisk Förening öppen för reumatologer som är eller snart blir pensionerade. Vår intressegrupp vill tillvarata dessa kollegors intressen och försöka vara förmedlande länk till eventuell uppdragsgivare.

Reumatologseniorerna kan tänkas vara ett stöd för svensk reumatologi och exempelvis bidra med:

Att medverka i:

 • Remissarbete
 • Utredningsarbete av olika slag
 • Utvecklingsarbete, forskningsprojekt och liknande
 • Olika typer av utbildningsaktiviteter

Att utgöra temporär resurs i olika former av klinisk verksamhet:

 • Vid utbildning av yngre kollegor vid ”sit-in”
 • Vid klimatvårdsanläggningar utomlands
 • Vid konsultverksamhet vid t. ex. vårdcentraler, Försäkringskassan
 • I mottagningsarbete

Att åta sig andra möjliga uppgifter, t ex:

 • Som stöd till kollega som anmälts till HSAN
 • Som diskussionspartner vid ledarskapsproblem

Reumatologseniorerna avser att träffas regelbundet i samband med SRF:s årsmöte. Reumatologseniorerna vill stötta yrkesaktiva pensionerade reumatologer som behöver fortsatt vidareutbildning bland annat i form av deltagande i kongresser.

Läs mer

  Intressegruppens medlemmar

  Reumatologseniorerna konstituerades vid ett möte i samband med Riksstämman i Göteborg den 29 november 2006. Följande styrgrupp valdes då:

  Ylva Lindroth, sammankallande, ordinarie kontaktperson

  Catharina Keller, ersättare för Ylva Lindroth

  Eva Bagge

  Ido Leden

  Eva Nitelius

  Om Du vill ansluta dig till Reumatologseniorerna, skicka ditt namn och din mailadress till Ylva Lindroth.