Nationellt nätverk för giktforskning

Målsättningar:

• Att arbeta för utveckling och samordning av forskningsprojekt angående gikt inom reumatologin.
På sikt är det också en målsättning att öka detta forskningssamarbete med primärvården

• Gemensamt arbeta för ett förbättrat omhändertagande av giktpatienter genom gemensamma
rutiner för remittering, registrering och uppföljning av vissa patientgrupper med gikt.

 

Nätverkets medlemmar

Mats Dehlin, Göteborg, sammankallande

Lena Björkman, Göteborg

Panagiota Drivelegka, Göteborg

Helena Forsblad d´Elia, Umeå

Meliha Kapetanovic, Lund

Ido Leden, Kristianstad

 Lotta Ljung, Umeå

Valgerdur Sigurdardottir, Falun

Torgny Smedby, Östersund

Anna Svärd, Falun

Milad Rizk, Västerås

Ilia Qirjazo, Linköping