Kardiovaskulär komorbiditet vid reumatisk sjukdom

Studiegruppens medlemmar

Anna Södergren, Umeå (sammankallande)

Elisabet Svenungsson, Stockholm

Carl Turesson, Lund

Dag Leonard, Uppsala

Jan Bjersing, Göteborg

Helena Forsblad-D’elia, Umeå

Helena Tydén,  Lund

Aleksandra Antovic, Stockholm

Marika Kvarnström, Stockholm

Lotta Ljung, Umeå

Ola Nived,  Lund

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

Lennart Jacobsson , Göteborg

Marie Holmqvist , Stockholm

Sidansvarig: Milad Rizk