Reumatologiundervisningen under läkarutbildningen

Studiegruppens syfte

Att för svensk reumatologis räkning arbeta med gemensamma grundutbildningsfrågor. Gruppen får sitt uppdrag av och rapporterar till professorskollegiet.

Arbetsfrågor att börja med:

1. Harmoniserad målbeskrivning

2. Reumatologins plats och omfattning i framtidens läkarutbildning.

3. Nya pedagogiska undervisningsgrepp, t.ex. webbaserad undervisning.

Studiegruppens medlemmar

Ioannis Parodis
(kontaktperson), Stockholm

Lena Björkman, Göteborg

Helena Forsblad-D’elia, Umeå

Åsa Reckner Olsson, Linköping

Annika Söderberg, Örebro

Jon Einarsson, Lund/Malmö

Eva Baecklund, Uppsala

Sidansvarig: Milad Rizk