Reumatologiundervisningen under läkarutbildningen

Studiegruppens syfte

Att för svensk reumatologis räkning arbeta med gemensamma grundutbildningsfrågor. Gruppen får sitt uppdrag av och rapporterar till professorskollegiet.

Arbetsfrågor att börja med:

1. Harmoniserad målbeskrivning

2. Reumatologins plats och omfattning i framtidens läkarutbildning.

3. Nya pedagogiska undervisningsgrepp, t.ex. webbaserad undervisning.

Studiegruppens medlemmar

Ioannis Parodis
(kontaktperson), Stockholm

Lena Björkman, Göteborg

Anna Södergren, Umeå

Åsa Reckner Olsson, Linköping

Annika Söderbergh, Örebro

Jon Einarsson, Lund/Malmö

Eva Baecklund, Uppsala

Sidansvarig: Milad Rizk