Swedish Scleroderma Study Group

Swedish Scleroderma Study Group (SSSG) är en studiegrupp inom Svensk Reumatologisk Förening som har bildats i början av 2000-talet med det initiala syftet att studera förekomsten av systemisk skleros i Sverige. Syftet har breddats till att kontinuerligt förbättra vården för patienter med systemisk skleros i Sverige.

Reumatologer med särskilt intresse för vård av patienter med systemisk skleros träffas två gånger per år för att diskutera forskningsprojekt, aktuella nyheter om sjukdomen och komplicerade patientfall. För att möta alla behov hos patienter med systemisk skleros stöds utveckling och utbildning av reumateam kring den komplexa sjukdomen. SSSG har hittills anordnat en utbildning i sårvård (2016), ett möte om rehabilitering (2017) och ett möte avseende vidareutveckling av patientutbildning (2018).

Vårdprogram

  Studiegruppens medlemmar

  Dirk Wuttge, Lund

  Christina Maglio, Göteborg

  Mitra Nadali, Göteborg

  Egidija Sakiniene, Göteborg

  Asmina Dremetsika, Linköping

  Elsa Hermansson, Linköping

  Kristofer Andréasson, Lund

  Izabela Bartosik, Lund

  Roger Hesselstrand, Lund

  Karina Gheorghe, Stockholm

  Karin Gunnarsson, Stockholm, ordförande

  Annika Nordin, Stockholm

  Erik Hellbacher, Uppsala

  Karin Hjorton, Uppsala

  My Axelhed, Västerås

  Ann Olofsson Sahlqvist, Västerås

  Irena Mahmoodi Vadeghani, Västerås

  Johanna Nordström, Örebro

  Ann Svanberg, Örebro

  Övrig representant: Karin Franck-Larsson

  Sidansvarig: Milad Rizk