Hur påverkar pandemin reumatologernas arbete? Enkät från EULAR

EULAR driver ett forskningsprojekt för att undersöka hur COVID-19-pandemin påverkar reumatologers beslut om handläggning av patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Syftet är att ge grund för planering av kommande vågor av COVID-19-pandemin.

Fyll i enkäten här https://www.surveymonkey.com/r/F963BR8