SK-kurs Reumatologisk immunologi

nov23-272020

SK-kurs Reumatologisk immunologi är framflyttad från mars till 23-27 november.

Kursansvarig: Tao Jin, tao.jin@rheuma.gu.se
Kontaktperson: Carina Thorell carina.x.thorell@vgregion.se.

Sista anmälningsdag har passerat.