Nationella ST-dagar i Reumatologi – E-möte

maj7-82020

De Nationella ST-dagarna i Reumatologi 2020 kommer att hållas på distans. Formerna för detta är ännu inte klara. De anmälda deltagarna kommer att informeras så snart en ny planering för ST-dagarna finns.
Mer information om ST-dagarna publiceras här.