Översiktskurs i Reumatologi

maj5-82020

Utbildning
Kursen Översiktskurs i Reumatologi vänder sig i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin.

Läs mer om kursen på Uppsala Universitet här.
Sista anmälningsdag är 27.4.2020, och anmälan hittar du här.

Se hela Uppsala Universitets kurskalendarium för läkare under utbildning här