Reumadagarna 2020

sep23-252020

Reumadagarna 2020 äger rum 23–25 september på Aula Medica i Stockholm.
Du kan redan nu anmäla dig och lämna in abstract på Reumadagarna.se.

Klicka här för att komma direkt till anmälan, och här för att komma till instruktioner för inlämning av abstract.
Deadline för abstract är den 19.4.2020, utan möjlighet till förlängning.