RULe & RUCh Reunion

mar12-132020

Återträffen för RUCh/RULe sker den 12-13.3.2020, i Stockholm.
Återträffen börjar kl. 11 den första dagen och slutar kl. 13:30 den andra dagen.

Har du deltagit i någon av föregående RUCh/RULe-program, och vill delta i återträffen?
Mejla din anmälan till koordinator@svenskreumatologi.se senast 19.12.2019