The 12th European Lupus Meeting

mar25-272020

Den tolfte European Lupus Meeting äger rum 25–27 mars 2020 i Brygge (Bruges), Belgien.

Under mötet presenteras de senaste kliniska och basala framstegen inom SLE i form av två parallella sessioner som kombinerar inbjudna gästföreläsare och muntliga abstractpresentationer.

Läs mer om mötet här.

Sista datum för abstractinlämning är 15 oktober 2019.

Sista datum för early bird-registrering är 15 november 2019.