SRF:s Utvecklingsdag

nov282019

Svensk Reumatologisk Förening ordnar årligen en utvecklingsdag för sina ordinarie medlemmar, där aktuella ämnen inom svensk reumatologi lyfts upp och diskuteras.

Datum: 28 november 2019
Tid: kl. 10–16
Plats: Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm

Program

Förmiddagsfika
Intro
Grundutbildningen – Ioannis Parodis
RDS (Reumatologins Digitala Stöd) – Lotta Ljung
Fortbildning för specialister
Lunch
NPO Reumatologi – Ralph Nisell
RPO Reumatologi
Eftermiddagsfika
Standardiserat vårdförlopp för reumatoid artrit

Anmälan