SRF:s Utvecklingsdag

nov282019

Svensk Reumatologisk Förening ordnar årligen en utvecklingsdag för sina ordinarie medlemmar, där aktuella ämnen inom svensk reumatologi lyfts upp och diskuteras.
Utvecklingsdagen riktar sig främst till chefer, verksamhetsföreträdare, studierektorer och blivande chefer.

Datum: 28 november 2019
Tid: kl. 10–16
Plats: Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm
Sista anmälningsdag: 19 november

Program

9.30 – 10.00: Drop in fika

10.00: Intro/välkomna

  • Ny sexårig läkarutbildning – Ioannis Parodis
  • Reumatologins Digitala Stöd, vad är det och varför? – Lotta Ljung
  • Dialog kring nya tankar om fortbildning för specialister – Kajsa Öberg, Cecilia Carlens

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.30:

  • NPO-Reuma, Var befinner vi oss idag? – Ralph Nisell, Malin Regardt, Tina Holmström
  • RPO, Rapport från de sex sjukvårdsregionerna – Cecilia Carlens, Gerd-Marie Alenius, Ann Knight, Katarina Almehed, Jon Einarsson, tbd

14.30 – 15.00: Fika

15.00 – 15.45:

  • Standardiserat vårdförlopp RA – vad innebär det, tidsplan och hur arbetar den nationella arbetsgruppen? – Cecilia Carlens, Susanne Petersson, Tina Holmström

15.45:   Avslut

 

Anmälan till SRF:s Utvecklingsdag är stängd. Vid frågor kontakta koordinator@svenskreumatologi.se.