Kate Lorig är Nanna Svartz-föreläsare på Reumadagarna 2019

Reumadagarna 2019 har glädjen att meddela att Doctor of Public Health Kate Lorig (USA) är årets Nanna Svartz-föreläsare.

Lorig är professor emerita vid Stanford University School of Medicine, där hon fortfarande arbetar deltid i projekt. De senaste 40 åren har hon arbetat med att utveckla, utvärdera och praktiskt tillämpa self-management-program för patienter.

Lorig inledde sin bana inom sjukvården år 1964 när hon utexaminerades som legitimerad sjuksköterska från Stanford. Redan tidigt under karriären blev hon intresserad av patientundervisning för patienter med kroniska tillstånd. År 1979 lanserade hon en ny typ av undervisningsprogram för patienter med reumatisk sjukdom, the Arthritis Self-Management Program. Undervisningsprogrammet baserades på self-efficacy-principer och utgjorde ett helt nytt koncept inom patientundervisningen.

Self-efficacy kan definieras som en persons tilltro till sin förmåga att utföra en given handling eller att ändra på ett givet tankemönster. Enligt self-efficacy-modellen är det främst tilltro till förmågan, inte förmågan i sig, som har betydelse för en persons handlingar. När en patient gör en ny aktivitet eller livsstilsförändring är det alltså patientens egen tilltro till att klara av förändringen som har betydelse, inte patientens faktiska förmåga att utföra förändringen. I Lorigs patientutbildningsprogram stärks self-efficacy genom fyra olika strategier – bemästring, förebilder, social övertalning och fysiologisk feedback.

Lorig har även utarbetat patientundervisningsprogram för patienter med andra kroniska tillstånd, smärta, diabetes och cancer. Programmen har med tiden blivit allmänt accepterade inom hälso- och sjukvård, och används för tillfället i 30 olika länder och når ca 100 000 personer varje år. Kate Lorig har därmed haft en betydelsefull roll i utvecklingen av både modern reumatologi och patientundervisning överlag.

Nanna Svartz-föreläsningen äger rum under Reumadagarnas sista dag, fredagen den 13 september kl. 11–12 i Falun. Mer information finns på Reumadagarna.se.