Kort rekommendation om vaccination mot COVID-19 vid reumatisk sjukdom från SRF (2021-06-07)

Det är sedan länge känt att patienter som behandlas med anti-B-cellsbehandling (rituximab) får ett lägre antikroppssvar vid t ex influensa- och pneumokockvaccination. Detta gäller även i viss mån för patienter som behandlas med methotrexate. Det är därför inte förvånande att de små studier som hittills är gjorda på patienter med dessa läkemedel där två doser vaccin mot COVID-19 är givet också får ett lägre antikroppssvar än friska individer. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns vetenskapliga studier som talar för att en lägre antikroppsnivå påverkar skyddet mot infektionen. Än så länge rekommenderats inte någon paus eller utsättning av immunmodulerande / anti-reumatiska läkemedel i samband med vaccination. Undantag är rituximab: Patienter som behandlas med rituximab bör vaccineras minst 4-6 månader efter sista rituximab behandlingen.

Det är väldigt viktigt att uppmuntra alla patienter med reumatisk sjukdom att vaccinera sig mot COVID-19 samt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, undvika större folksamlingar och tvätta händerna ofta. Hela dokumentet med referenser hittar ni här.