Länkar Alkohol

Mer information
www.1177.se  (sök Fakta och råd/hälsa och livsstil)
www.folkhalsomyndigheten.se  (sök Alkohol)
www.sundkurs.se
www.hfsnatverket.se  (sök Levnadsvanor)
www.systembolaget.se
www.riddargatan1.se
www.socialstyrelsen.se  (sök Nationella riktlinjer missbruk och beroende)

Nationellt stöd minskad alkoholkonsumtion
www.alkoholhjalpen.se
alkohollinjen.se
www.anhorigstodet.se
www.riddargatan1.se
Alkohollinjen 020-84 44 48