Länkar Fysisk aktivitet

Mer information
www.fyss.se
www.1177.se  (sök FaR)
www.folkhalsomynigheten.se  (sök FaR)
www.sundkurs.se
www.hfsnatverket.se  (sök Levnadsvanor)
www.viss.nu  (sök FaR)
www.vardgivarguiden.se  (sök FaR)

Nationellt stöd för ökad fysisk aktivitet
tRAppen är en kostnadsfri mobilanpassad webbtjänst utvecklad för att hjälpa personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar att upprätthålla regelbunden motion och träning. www.ki.se  (sök tRAppen)
Reumatikerförbundet kan ge stöd att ändra/förbättra sina levnadsvanor www.reumatikerforbundet.org