Länkar Tobaksbruk

Mer information
www.1177.se  ( sök Fakta och råd/hälsa och livsstil)
www.folkhalsomyndigheten.se  (sök Tobak)
www.sundkurs.se
www.hfsnatverket.se  (sök Levnadsvanor)
www.slutarokalinjen.se
www.psychologistsagainsttobacco.org

Nationellt stöd för rökstopp
Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 ger stöd per telefon på flera (6) olika språk. Patienten kan själv kontakta. För remissvar, chans till bättre resultat och förberedelse med rätt tolk använd remiss eller hänvisningsblankett www.slutarokalinjen.se  (sök för vårdgivare).