Målsättning för ReumaBulletinen och SRF:s hemsida

Antagen 21.5.2019 i Fjällbacka

Vad SRF driver ska RB och hemsidan göra journalistik av – innebärande att

 • vara språkrör för styrelsen
 • ta upp och göra reportage om de viktigaste frågorna för patient och sjukvård inom reumatologi
 • uppdatera reumatologisk medicinsk kunskap och praxis
 • presentera nyheter och nya idéer
 • ge reumatologer ökad gemenskap och samhörighetskänsla
 • visa på positiva förebilder och exempel; nya sätt att arbeta
 • ge kunskap om reumatologin i Sverige
 • ge historisk kunskap om ämnet reumatologi och reumatologin i Sverige
 • ge lättillgänglig och aktuell information på hemsidan med senaste teknik
 • vara debattorgan på hemsidan och RB vad gäller organisation, struktur m.m. inom svensk reumatologi
 • och därigenom stärka och utveckla reumatologiskt ledarskap och reumatologins ställning i sjukvårds-Sverige