Medicinhistorisk artikelserie

Reumatologihistoriska artiklar finns nu i varje nummer av ReumaBulletinen, under rubrik Historia med Ido.
Här har vi samlat dem, för lättare åtkomst.