Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd ute på öppen remiss

Remissversioner av Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar
Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.
De tidigare riktlinjerna från 2012 utgår därmed.

Den nya versionen innehåller färre och mindre detaljerade rekommendationer än tidigare och gäller följande sjukdomar:
• de tre inflammatoriska sjukdomarna
– reumatoid artrit (ledgångsreumatism)
– axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)
– psoriasisartrit (som drabbar många med hudsjukdomen psoriasis)
• artros
• osteoporos (benskörhet).

Rekommendationerna berör undersökningar och behandlingar som kan vara särskilt viktiga för dig som beslutar om utbudet och resursfördelningen i hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara kontroversiella åtgärder eller åtgärder där det finns praxisskillnader.

Rekommendationerna i korthet

Viktigt med tidig diagnos och utredning
Det är viktigt att fler patienter får en diagnos tidigt. Med en tidig diagnos kan till exempel patienter med en inflammatorisk reumatisk sjukdom få en effektiv läkemedelsbehandling och därmed färre ledskador, och patienter med osteoporos kan undvika benbrott.

Det är fortfarande vanligt att patienter med osteoporos bryter ett ben igen efter ett första benbrott. För att undvika benbrott behöver dessa patienter få en systematisk riskvärdering, utredning och behandling enligt en så kallad frakturkedja. Även patienter som behandlas med systemiskt kortison behöver sådan utredning och behandling, eftersom kortisonet ökar risken för frakturer.

Fysisk träning centralt i behandlingen
Åtgärder som teamrehabilitering, fysisk träning och patientutbildning är centrala för att patienter med alla de aktuella sjukdomarna i rörelseorganen ska må bättre. Det är ofta också viktigt att flera vårdprofessioner arbetar tillsammans med patienten i rehabiliteringen.

Den fysiska träningen behöver ofta kombineras med läkemedelsbehandling, särskilt vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar och svårare former av osteoporos, men mer sällan vid artros.

Resurserna bör användas effektivare
Patienter med artros i knäna mår inte bättre av artroskopisk kirurgi (en form av titthålsoperation). Hälso- och sjukvården bör därför sluta erbjuda sådan kirurgi. I stället bör resurserna gå till mer effektiva behandlingsmetoder, som fysisk träning och patientutbildning.

Vården behöver bli mer jämlik
En viktig utgångspunkt för rekommendationerna är vår utvärdering från 2014. Den visade att patienter med sjukdomar i rörelseorganen tas om hand på olika sätt i olika delar av Sverige. Under 2021 planerar Socialstyrelsen att börja utvärdera vården på nytt.

Välkommen med synpunkter senast 30 juni 2020
Alla intressenter är välkomna att diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens bedömningar och rekommendationer i denna remissversion, innan vi tar slutlig ställning. Den slutliga versionen av riktlinjerna publiceras vid årsskiftet 2020/2021.

Kontaktuppgifter
Anders Berg, projektledare
Telefon: 075-247 30 00
E-post:
• om du har synpunkter på remissversionen: nr_rorelseorganen@socialstyrelsen.se
• om du har frågor om arbetet: anders.berg@socialstyrelsen.se.

Skicka synpunkter på remissversionen senast 30 juni 2020.

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer
Läkemedelsverket har kommit med ny rekommendation om läkemedelsbehandling vid osteoporos. Osteoporos, eller benskörhet, bidrar årligen till över 80 000 benskörhetsfrakturer, varav cirka 15 000 är höftledsfrakturer. Läkemedelsverket har därför tagit fram en ny rekommendation för läkemedels-behandling för att förhindra benskörhetsfrakturer.

Remissversion av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar
Socialstyrelsen har även publicerat en remissversion av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar – del 1. Beslutsstödet innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens sjukdomar. Det vänder sig framför allt till hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Remissversionen avser den första delen av uppdatering av rörelseorganens sjukdomar och gäller följande sjukdomar:
• ankyloserande spondylit (axial spondylartrit)
• höftartros
• knäartros
• psoriasisartrit
• reumatoid artrit

Välkommen med synpunkter senast 30 juni 2020
Alla intressenter är välkomna att diskutera och komma med synpunkter, innan vi tar slutlig ställning. Den slutliga versionen av beslutsstödet publiceras i september 2020.

Kontaktuppgifter
Regina Ylvén, projektledare
Telefon: 075-247 30 00
E-post:
• om du har synpunkter på remissversionen: FMB_rorelseorganendel1@socialstyrelsen.se
• om du har frågor om arbetet: regina.ylven@socialstyrelsen.se.

Skicka synpunkter på remissversionen senast 30 juni 2020.

Hantering av personuppgifter
Här kan du läsa mer om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter.