Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 från och med 1 mars 2023

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten, i likhet med flera andra länder, fortsatt vaccination mot covid-19 1-2 gånger per år. De nya rekommendationerna gäller från och med den 1 mars 2023.

Två doser per år till dem som är 80 år och äldre och de som bor på SÄBO
Personer som är 80 år och äldre och personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre) rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Tidsintervall mellan de två doserna är minst 6 månader.

En dos per år med möjlig påfyllning till dem som är 65–79 år och de i riskgrupp
Personer som är 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år, inför höst- och vintersäsong. De har också möjlighet till ytterligare en dos, som då kan tas på våren. Om två doser tas rekommenderas ett intervall på minst 6 månader.

Två doser per år till dem med allvarlig immunbrist
Personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar med allvarlig immunbrist föreslås från våren 2023 få två doser covid-19-vaccin per år oavsett hur många påfyllnadsdoser man fått tidigare.

Två doser per år till vissa patientgrupper med inflammatorisk reumatisk sjukdom
Följande patientgrupper med inflammatorisk reumatisk sjukdom rekommenderas två påfyllnadsdoser per år:

  • Behandling med rituximab, cyklofosfamid och långvarigt prednisolon > 20 mg/dygn oavsett reumatisk indikation.
  • Behandling med DMARD + ytterligare riskfaktor för ökad risk (till exempel ålder, kronisk hjärt- eller lungsjukdom).
  • Behandling med DMARD + reumatisk systemsjukdom med inre organengagemang.
  • Patienter som bedöms ha en mycket hög risk för allvarlig covid-19-infektion till följd av nedsatt immunförsvar efter individuell bedömning av patientansvarig läkare.

Covid-19 i kombination med tung immunmodulerande behandling
Patienter med tung immunmodulerande behandling som testar positivt för covid-19 kan bli aktuella för antiviral behandling. Behandlingen förskrivs av infektionsläkare.

Val av antal påfyllnadsdoser
Vid val av antal påfyllnadsdoser bör hänsyn tas till följande:

  • personens underliggande grundsjukdom
  • aktuell sjukdomsaktivitet och dess behandling
  • det aktuella epidemiologiska läget
  • det allmänna kunskapsläget kring påfyllnadsdoser för skydd mot covid-19-sjukdom.

Rekommendationen för dem som behöver grundvaccination kvarstår
Rekommendationen för personer i behov av grundvaccination kvarstår, alltså 3 doser primärvaccination med en månads intervall med uppföljande första påfyllnadsdos tidigast 3 månader senare.

Referenser
Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023

Ladda ner rekommendationerna som pdf