Nyheter

Studie från COVID-19 Global Rheumatology Alliance nu publicerad. Pressmeddelande från EULAR.

Study on COVID-19 in the Context of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Provides Reassurance to Patients on Immunosuppressive Medications Kilchberg/Switzerland: Different groups of drugs are used for the treatment of rheumatic conditions. They are intended to suppress the rogue immune system... Läs mer

Video från webbinarie om Reumatisk sjukdom och COVID-19

Nu finns videon från tisdagens webbinarium att se på svenskreumatologi.se. Klicka här för att komma till videon.

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020: 15 miljoner kronor till forskning om akuta inflammatoriska hjärtsjukdomar hos barn

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag tilldelas i år professor Marie Wahren-Herlenius vid Karolinska Institutet och hennes forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar. Genom kliniska och experimentella studier ska forskargruppen kartlägga mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår... Läs mer

Hur påverkar pandemin reumatologernas arbete? Enkät från EULAR

EULAR driver ett forskningsprojekt för att undersöka hur COVID-19-pandemin påverkar reumatologers beslut om handläggning av patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Syftet är att ge grund för planering av kommande vågor av COVID-19-pandemin. Fyll i enkäten här https://www.surveymonkey.com/r/F963BR8

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-05-24)

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en... Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd ute på öppen remiss

Remissversioner av Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. De tidigare riktlinjerna från 2012 utgår därmed. Den nya versionen innehåller färre och mindre detaljerade rekommendationer än tidigare och... Läs mer

Reumadagarna Stockholm 2020 blir Reumadagarna Stockholm 2021!

I denna märkliga tid blev beslutet till slut ofrånkomligt – Reumadagarna Stockholm 2020 skjuts upp. COVID-19-pandemin påverkar oss all på olika sätt och alla måste vi anpassa oss för att minska belastningen på samhällets funktioner. I år kan vi därför... Läs mer

Scandinavian Congress of Rheumatology flyttas till nästa höst

Med anledning av pandemin så har organisatörerna beslutat att skjuta upp The 38th Scandinavian Congress of Rheumatology ett år. Kongressen kommer att hållas 1-4 september 2021 i Ålesund, Norge. Om det kommer att innebära att SCR framgent ska hållas under... Läs mer

Begränsning av utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin

Med anledning av att förskrivningen av klorokin och hydroxyklorokin ökat kraftigt har Läkemedelsverket beslutat att begränsa utlämnandet på recept av klorokin och hydroxiklorokin, så endast recept utfärdade av läkare med vissa specialistkompetenser får expedieras. Klorokinpreparat ingår i flera studier som... Läs mer

EULAR 2020 blir EULAR E-kongress

COVID-19-pandemin har medfört att EULAR beslutat att ställa in EULAR kongressen 2020 i Frankfurt. Istället kommer man, med start omkring 2 juni, att erbjuda en virtuell kongress som man avser ska vara tillgänglig on-demand i flera månader. Så här skriver... Läs mer