Nyheter

Bastjänstgöring för läkare införs den 1 juli 2021

Under gårdagen gick Socialdepartementet ut med ett pressmeddelande om att bastjänstgöring för läkare införs den 1 juli 2021. Lagändringen skulle ha trätt i kraft redan 2020, men på grund av Corona-pandemin fick det lov att skjutas fram. Nu tar vi... Läs mer

Informationssatsning om skelett- och ledhälsa

SRF har fått skriva en kortare artikel till en informationssatsning om skelett- och ledhälsa. Fokus för artikeln var bland annat en stark profession, vikten av utbildning och fortsatt forskning i ämnet. Vår text och resten av informationssatsningen finns tillgänglig att... Läs mer

Samtliga RULe och RUCh aktiviteter skjuts fram

Beslutet att skjuta fram Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap (RULe) som planerats till våren blev till slut ofrånkomligt. Även återträffen som planeras för våra forna deltagare från båda våra ledarskapsprogram har skjutits fram. Samtliga deltagare har blivit underrättade om ändringarna och... Läs mer

EULAR lanserar virtuell konsultationstjänst för forskare

EULAR lanserar en gratis tjänst som förser forskare med en unik möjlighet att få råd för hur de kan förbättra sin kliniska forskning med fokus på reumatiska sjukdomar. De som ansöker om tjänsten kommer paras ihop med konsulter som har... Läs mer

Utlysande av SRF:s Resestipendier

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 17 000 kronor. Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening och riktar sig till reumatologer (både specialister och ST-läkare),... Läs mer

Nu kan du anmäla dig till Register- och Riktlinjedagarna 2021

Anmälan är nu öppen till Register- och Riktlinjedagarna som inträffar 27-28 januari 2021. Formen för båda mötena kommer vara digifysisk vilket innebär att du kan välja att delta på länk eller på plats på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Programmen är... Läs mer

Nytt pris för årets bästa avhandling i reumatologi

Du som under år 2020 och fram till 1 maj 2021 har lagt fram en avhandling i reumatologi och i samband med detta avlagt en Medicine Doktorsgrad kan söka ett nyinstiftat pris för årets bästa avhandling. Priset är personligt, omfattar... Läs mer

Utvecklingsdagen skjuts fram till 2021

Svensk Reumatologisk Utvecklingsdag som riktar sig till verksamhetschefer, studierektorer, chefer och blivande chefer, skjuts fram till 2021. Anledningen är den ökade samhällsspridningen av Covid-19 och fortsatta reserestriktioner på landets regioner. Vi hoppas att vi istället kan ses på Utvecklingsdagen hösten... Läs mer

Internationella Reumatikerdagen

12 oktober är internationella Reumatikerdagen. Dagen syftar till att uppmärksamma och öka kunskapen om reumatiska sjukdomar. På Svensk Reumatologis hemsida kan du läsa avhandlingar, ta del av behandlingsriktlinjer samt inhämta information via vårt kalendarium som innehåller flertalet arrangermang som berör... Läs mer

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-09-30)

Forskningsaktiviteten har varit hög under corona-pandemin och bland reumatologer världen över görs en noggrann uppföljning avseende risker för svår sjukdom hos patienter med reumatisk sjukdom och behandling med immunsuppressiva läkemedel, t ex biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. Den tidigare... Läs mer