Nyheter

EULAR 2020 blir EULAR E-kongress

COVID-19-pandemin har medfört att EULAR beslutat att ställa in EULAR kongressen 2020 i Frankfurt. Istället kommer man, med start omkring 2 juni, att erbjuda en virtuell kongress som man avser ska vara tillgänglig on-demand i flera månader. Så här skriver... Läs mer

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdatering 2020-03-26)

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat. I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en... Läs mer

Sista dag för abstrakt till Reumadagarna 19 april

Söndag 19 april är den absolut sista dagen för anmälan av abstrakt till Reumadagarna. Det kommer inte att bli någon framflyttning av deadline. Information och anmälan för abstrakt här

Fler stipendier att söka i vår

Det finns nu fem stipendier/forskningsanslag annonserade här att söka innan 2020-05-01. Regler för nominering till stipendiet till minne av professor Nanna Svartz finns på samma sida.

Preliminärt program för Reumadagarna

Nu finns preliminärt program för Reumadagarna ute på Reumadagarna.se. På reumadagarnas hemsida hittar du även anmälan, information om inlämning av abstracts och stipendieutlysningar.

Utlysning av SRF:s och Reumatikerförbundets stipendier

SRF och Reumatikerförbundet har öppnat stipendieansökan för våren. Följande stipendier finns utlysta under stipendiefliken på hemsidan: Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne 150 000 kr Deadline 30 april Stipendium gällande forskning inom axial spondylartrit... Läs mer

Vårdförlopp reumatoid artrit ute på remiss

Sju vårdförlopp är nu klara för remiss, däribland vårdförlopp reumatoid artrit. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter till... Läs mer

Patientmaterial – levnadsvanor för patienter med reumatisk sjukdom

LIR-gruppen har tagit fram evidensbaserade informationsfoldrar för de fyra levnadsvanorna som vänder sig till patienter med reumatisk sjukdom. Klicka här för att komma till patientmaterialet.

Region Stockholm ger klartecken för vårdval reumatologi

Vårdval Stockholm Trots protester från patientorganisationer, reumatologer och forskare röstade Region Stockholm i förra veckan för att införa vårdval reumatologi. Bland de aktiva i protesten är Reumatikerförbundet, som innan beslutet skrev: Få politiska förslag påverkar tillgången till reumatologisk vård i... Läs mer

Debattartikel: ”Starkt motstånd mot vårdval reumatologi”

Vårdval Stockholm Debattartikel i Dagens Medicin; Lotta Håkansson, Cecilia Carlens, Per-Johan Jakobsson och Monica Rosenblom. Vi ifrågasätter behovet av en omorganisering av reumatikervården från prioritering av patienter med störst behov till dem där vårdvalsenheter har möjlighet att göra störst förtjänst.... Läs mer