Branschnyhet

Sök forskningsanslag från Reumatikerförbundet

24 juni 2024

Ansökan öppnar den 24 juni och stänger den 30 september 2024. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som bidrar till att minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar, öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom och förebygga reumatisk sjukdom.

Reumatikerförbundet välkomnar ansökningar för projekt inom reumatiska sjukdomar, artros samt långvarig generaliserad smärta till exempel, fibromyalgi. Grundforskning med reumatologisk frågeställning och som är relevant för och kan gynna patienter ingår även inom ramen för Reumatikerförbundets anslag.

Läs mer om forskningsanslaget

Annonser

Annonser