Nytt faktureringssystem för medlemmar som inte också är medlemmar i SLF

Medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening har efterfrågat ett enklare sätt att betala årsavgiften. Under innevarande år har vi därför infört ett nytt faktureringssystem genom företaget FINQR. Vi hoppas att det ska vara enklare, men också att det ska vara säkrare då varje faktura är individuell.

Precis som tidigare önskar vi helst att betalning sker inom fyra veckor, men en nyhet är att vi lagt till en administreringsavgift för varje påminnelse. Vi skickar totalt upp till två påminnelser (enligt SRFs stadgar), med fyra veckors mellanrum. Om vi efter två påminnelser, fortfarande inte erhållit betalning anses du ha gått ur föreningen och kommer då behöva söka på nytt om du vill fortsätta vara medlem.

Men, de flesta medlemmar i SRF berörs inte av detta, då fakturering sker via SLF. Som tidigare rekommenderar vi alla medlemmar som också är medlemmar i SLF att informera dem om medlemskapet i SRF, så inkluderas avgiften för SRF i den fakturor som skickas ut av SLF.